Casos d’èxit

Advancing forging solutions

Comforsa lidera el mercat internacional a través de productes gràcies al seu compromís per la innovació tecnològica amb un fort component de disseny. L’objectiu d’aquesta secció és fer difusió d’aquelles experiències reeixides tant des la perspectiva productiva com de la gestió de l’àmbit de l’enginyeria per promoure el coneixement, la innovació o la millora contínua de la companyia.

Caterpillar case

Caterpillar, líder mundial en la fabricació de vehicles de gran tonatge per a obres públiques, és un dels clients internacionals amb els quals Comforsa té vincles comercials des de fa més temps. Comforsa és un dels principals forjadors internacionals de malles (links) per cadenes de tracció dels vehicles (excavadores, grues…) del grup americà i gaudeix de la Categoria Plata com a proveïdor.

Les malles són essencials per la fabricació de les cadenes de tracció de les excavadores i tractors, ja que són parts subjectes a fortes tensions mecàniques.

Els departaments tècnics de Comforsa i Caterpillar han treballat conjuntament en la coenginyeria d’aquestes peces per millorar-les tècnicament mitjançant un desenvolupament continu i pas a pas per perfeccionar els processos de disseny i fabricació.

Dins d’aquest procés, Comforsa ha aconseguit reduir les toleràncies de forja al llindar del que s’anomena Net Forging. Aquestes toleràncies s’han reduït de ± 3 mm a ± 0.5 mm. Aquest és un important pas endavant, ja que aquestes baixes toleràncies permeten als nostres clients prescindir de mecanitzar parts senceres de les malles, amb els estalvis financers que això comporta. A més, i dins del mateix projecte, els tècnics de Comforsa ha incrementat el rendiment d’aquestes malles del 120% al 140%.

Comforsa compta amb un potent i innovador departament tècnic i d’I+D que sempre està orientat al client i està preparat per desenvolupar projectes de coenginyeria per assolir l’excel·lència tècnica i un producte que sigui òptim en termes de qualitat i cost.

Meritor case

Meritor és un proveïdor global de solucions d’eixos, frens i suspensions per a fabricants d’equips originals i accessoris per al transport i el sector industrial. Meritor presta serveis i productes a fabricants de maquinària de camions comercials, remolcs, autobusos i autocars, també maquinària de defensa.

En aquest cas, Comforsa assumeix la major part d’un dels productes de major volum: les caixes diferencials (diffcases).

Després d’una estreta col·laboració entre el Departament Tècnic de Meritor i el Departament d’Investigació i de Desenvolupament de Comforsa, s’ha aconseguit desenvolupar una nova forja per optimitzar la lubrificació entre els diversos elements que formen la caixa diferencial, com eixos i engranatges, com el palier.

Aquesta nova tècnica millora la durabilitat i el funcionament de tots els elements que composen l’interior de la caixa diferencial. Tanmateix, també s’ha aconseguit, de forma considerada una millora en l’eliminació de residus.

Schmitz Cargobull case

Schmitz Cargobull fabricant alemany, és un dels proveïdors més destacats de remolcs per a camions en el sector de vehicles comercials. Empresa puntera, líder del mercat europeu, i subministrador de les primeres marques mundials de vehicles comercials.

Els departaments tècnics de les dues empreses van treballar conjuntament mitjnaçant la coenginyeria per aconseguir el disseny i l’elaboració òptim d’un producte de gran volum com és el Spindle-Spider: un component del tren de rodatge “rotos”.

Aquest producte és un concepte de components d’alta gamma òptimament amonirtzats entre sí que aconsegueixen una funció perfecte entre ells: eix, rodament, frens i discos de fre, amortidors i suspensions neumàtiques, no només tenen una qualitat màxima, sinó que encaixen i treballen a la perfecció. Amb aquest es pot assegurar una millor refrigeració dels discs de fre gràcies a un sistema innovador de ventilació, i que d’aquesta manera s’aconsegueix:

  • Menors temperatures en el rodament de roda
  • Desgast uniforme de les pastilles de fre
  • Fàcil canvi de disc de fre sense extracció del rodament
  • Risc minimitzat d’accidents gràcies a l’equipament de sèrie del RSP (Roll-Stability Program)
  • Menor pes propi
  • Disponibilitat permanent de qualsevol peça de recanvi

El tren de rodatge “rotos” es pot utilitzar en vehicles de furgó, semiremolcs, portacontenidors, semiremolcs de lona i de plataforma, basculants, remolcs amb xassís intercanviables, xassís intercanviables amb eixos centrals, entre d’altres.

Et pot interessar

Sectors productius