Casos de éxito

Advancing forging solutions

Comforsa lidera el mercado internacional a través de productos gracias a su compromiso por la innovación tecnológica con un fuerte componente de diseño. El objetivo de esta sección es hacer difusión de aquellas experiencias exitosas tanto desde la perspectiva productiva como de la gestión del ámbito de la ingeniería para promover el conocimiento, la innovación o la mejora continua de la compañía.

Caterpillar case

Las mallas son esenciales para la fabricación de las cadenas de tracción de las excavadoras y tractores, ya que son partes sujetas a fuertes tensiones mecánicas.

Los departamentos técnicos de Comforsa i Caterpillar han trabajado conjuntamente en la coingeniería de estas piezas para mejorarlas técnicamente mediante un desarrollo continuo y, paso a paso, para perfeccionar los procesos de diseño y fabricación.

Dentro de este proceso, Comforsa ha conseguido reducir las tolerancias de forja al umbral que se denomina Net Forging. Estas tolerancias se han reducido de ± 3 mm a ± 0.5 mm. Este es un importante paso hacia delante, ya que estas bajas tolerancias permiten a nuestros clientes perscindir de mecanizar partes enteras de las mallas, con los ahorros financieros que esto comporta. Además, y dentro del mismo proyecto, los técnicos de Comforsa han incrementado el rendimiento de estas mallas del 120% al 140%.

Comforsa cuenta con un potente e innovador departamento técnico i d’I+D que siempre está orientado al cliente y está preparado para desarrollar proyectos de coingeniería para alcanzar la excelencia técnica y un producto que sea óptimo en términos de calidad y coste.

Meritor case

Meritor és un proveïdor global de solucions d’eixos, frens i suspensions per a fabricants d’equips originals i accessoris per al transport i el sector industrial. Meritor presta serveis i productes a fabricants de maquinària de camions comercials, remolcs, autobusos i autocars, també maquinària de defensa.

En aquest cas, Comforsa assumeix la major part d’un dels productes de major volum: les caixes diferencials (diffcases).

Després d’una estreta col·laboració entre el Departament Tècnic de Meritor i el Departament d’Investigació i de Desenvolupament de Comforsa, s’ha aconseguit desenvolupar una nova forja per optimitzar la lubrificació entre els diversos elements que formen la caixa diferencial, com eixos i engranatges, com el palier.

Aquesta nova tècnica millora la durabilitat i el funcionament de tots els elements que composen l’interior de la caixa diferencial. Tanmateix, també s’ha aconseguit, de forma considerada una millora en l’eliminació de residus.

Schmitz Cargobull case

Schmitz Cargobull fabricant alemany, és un dels proveïdors més destacats de remolcs per a camions en el sector de vehicles comercials. Empresa puntera, líder del mercat europeu, i subministrador de les primeres marques mundials de vehicles comercials.

Els departaments tècnics de les dues empreses van treballar conjuntament mitjnaçant la coenginyeria per aconseguir el disseny i l’elaboració òptim d’un producte de gran volum com és el Spindle-Spider: un component del tren de rodatge “rotos”.

Aquest producte és un concepte de components d’alta gamma òptimament amonirtzats entre sí que aconsegueixen una funció perfecte entre ells: eix, rodament, frens i discos de fre, amortidors i suspensions neumàtiques, no només tenen una qualitat màxima, sinó que encaixen i treballen a la perfecció. Amb aquest es pot assegurar una millor refrigeració dels discs de fre gràcies a un sistema innovador de ventilació, i que d’aquesta manera s’aconsegueix:

  • Menors temperatures en el rodament de roda
  • Desgast uniforme de les pastilles de fre
  • Fàcil canvi de disc de fre sense extracció del rodament
  • Risc minimitzat d’accidents gràcies a l’equipament de sèrie del RSP (Roll-Stability Program)
  • Menor pes propi
  • Disponibilitat permanent de qualsevol peça de recanvi

El tren de rodatge “rotos” es pot utilitzar en vehicles de furgó, semiremolcs, portacontenidors, semiremolcs de lona i de plataforma, basculants, remolcs amb xassís intercanviables, xassís intercanviables amb eixos centrals, entre d’altres.

Te puede interesar

Sectores productivos